Afdeling Friesland

Nieuwsarchief

Archief van oudere nieuwsberichten die eerder op deze site werden geplaatst.

Gemeente Heerenveen ontvangt sticker samendementievriendelijk

meer weergeven

Falko Zandstra en Wethouder Jelle Zoetendal
Wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen en onze kersverse ambassadeur Falko Zandstra schudden elkaar de hand voor het gemeentehuis nadat ze gezamenlijk de sticker "samendementievriendelijk" op de deur van het gemeentehuis hebben aangebracht.

Wereld-Alzheimerdag is een goede reden om stil te staan bij hoe de medewerkers op het gemeentehuis omgaan met mensen die door dementie een afwijkende vraagstelling of reactie kunnen hebben. De medewerkers hebben hiervoor een training gehad en zijn alert op signalen. Alzheimer Nederland, afdeling Friesland en de gemeente Heerenveen werken samen aan een dementievriendelijke samenleving.
minder weergeven

Symposium 'Muziek & Dementie' 23 juni 2017

Dementie heeft de volle aandacht in onze maatschappij. Om u op de hoogte te houden nodigen wij u van harte uit voor een symposium op vrijdagmiddag 23 juni 2017.meer weergeven

U wordt inhoudelijk en beleidsmatig bijgepraat over het belang van muziek op het welbevinden van mensen met dementie. En daarnaast over het actief inzetten van muziek door zorgmedewerkers en mantelzorgers in hun dagelijkse werk.
Martin van Rijn, demissionair staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport 'Deltaplan Dementie'.
Dr. Nigel Marshall, senior lecturer University of Sussex 'programme Music and Health Music & Dementia'

Info symposium

Aanmelden symposium

minder weergeven

Sponsoring & Giften

Uitreiking baten van het COTK

Vrijdagavond 20 mei was de vd Bijzaal in Greunshiem omgetoverd tot een kleurrijk circus. Het was namelijk de uitreiking van de baten van het COTK, gecombineerd met een spetterend optreden van het Leeuwarder jeugdcircus Saranti! meer weergeven

Meer dan 15.000 euro is verdeeld onder diverse instellingen om wat leuks mee te doen. Parkhove en de vrijwilligers van het Alzheimer café Leeuwarden vielen met een cheque van elk ruim € 1000,00 in de prijzen. Met dit geld kunnen weer leuke dingen gedaan worden.
Bestuur COTK en iedereen die heeft meegewerkt aan deze prachtige avond "Bedankt"!
Uitreiking baten van het COTK
minder weergeven

Hait... portret van een hemd

Kunstenaar Hendrik Elings schilderde zijn vader toen hij de ziekte van Alzheimer had. Wat deed dat met zijn vader, wat deed dat met de familie en hoe was dat voor Hendrik zelf? meer weergeven

Schouwburg De Lawei, Laweiplein 1, Drachten.
Expositieperiode: t/m 29 januari 2017.
Hendrik Elings - schilderijen | Baukje Venema - fotografie

Hait

'Hait - portret van een hemd' is een veelzijdig kunstproject met een maatschappelijke betrokkenheid. Wat doet kunst met Alzheimer, hoe raakt Alzheimer kunst? Kan kunst troost bieden, naast herkenning?

Op 11 december is in De Lawei te Drachten de expositie geopend. Dit door Harry Tupan, adjunct-directeur van het Drents Museum. Tevens is het bijbehorende boek gepresenteerd. Een boek met vele kunstwerken en foto's van zijn vader en de familie. Een bijzonder en kwetsbaar boek.

De expositie is gratis te bezoeken van do t/m zo 14.00-17.00 en rondom voorstellingen in de Lawei.
minder weergeven

Casemanagement in Friesland

In samenwerking met Zorgbelang Fryslan organiseerde de regionale afdeling Friesland op 16 januari een minisymposium over casemanagement in Friesland. Tien tips voor goed casemanagement in Friesland

Jungheimer Café naar een andere opzet

Het Jungheimer Café Grou bestaat nu ruim 6 jaar en heeft in die tijd een ontwikkeling doorgemaakt waarbij de behoefte aan het maandelijks lotgenotencontact is afgenomen. Mantelzorgers weten steeds beter de weg in sociale media en worden adequaat ondersteund door casemanagers. meer weergeven

Het bestuur van het Jungheimer Café heeft besloten om de bijeenkomsten voortaan op te zetten rond een thema en het aantal avonden terug te brengen naar één keer per kwartaal, afhankelijk van het aantal opgaven.
De eerste avond van het komende seizoen staat voor 18 januari gepland en gaat door bij voldoende belangstelling.
minder weergeven

Sponsoring & Giften

Heerenveen

Overhandiging cheque aan Alzheimer Café. meer weergeven

Overhandiging cheque aan Alzheimer Café

Vlnr; Mariecke Mooi, Alzheimer Café Heerenveen, Janna Bijlsma gespreksleider Alzheimer Café Heerenveen en Foekje van der Veen en Betty de Jong van Mariënbosch

HEERENVEEN: De Personeelsvereniging van Mariënbosch overhandigt een cheque ter waarde van € 250,- aan het Alzheimer Café Heerenveen. "Een fantastisch gebaar", aldus Janna Bijlsma, gespreksleider van Alzheimer Café Heerenveen.

Bron: Flitsnieuws.nl- nieuws uit de regio Heerenveen, 10 december 2015 Van de redactie; Woonzorgcentrum Mariënbosch [zorggroep Sint Maarten] in Heerenveen is één van de zeven locaties waar maandelijks een Alzheimer Café wordt georganiseerd.

minder weergeven

Afdeling Friesland zet sterker in op PR en Belangenbehartiging

Leeuwarden- De afdeling Friesland van Alzheimerstichting Nederland heeft besloten het aandachtspunt Public Relations als een bestuurstaak te erkennen. meer weergeven

Henk Jansen heeft na een snuffelperiode deze plek ingevuld. Ook Belangenbehartiging krijgt meer dan in het verleden bestuurlijke aandacht. Deze taak is ingevuld door Karien Aardema. Hiermee is het aantal bestuursleden gekomen op zeven onder voorzitterschap van Loek Punt. Naast genoemd bestuur werken zo'n 85 vrijwilligers in de provincie Friesland voor de Alzheimer stichting, buiten alle collectanten die jaarlijks rondgaan voor Alzheimer Nederland. Friesland kent 7 Alzheimer Cafés die iedere maand een themabijeenkomst houden voor personen en familieleden/mantelzorgers die te maken hebben met onder meer dementie.
Friesland is één van de 51 regionale afdelingen van Alzheimer-Nederland; een stichting met een landelijk bureau in Amersfoort. Zo'n 50 medewerkers en 5500 vrijwilligers van Alzheimer Nederland geven voorlichting over het ziektebeeld, ondersteunen mensen met dementie en hun naasten en behartigen hun belangen. Alzheimer-Nederland is volledig afhankelijk van particuliere giften en heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen.
Zie voor volledig bericht Persbericht

P E R S B E R I C H T

Leeuwarden, 19 maart 2015

Afdeling Friesland Alzheimer Nederland zet sterker in op PR en Belangenbehartiging Leeuwarden - De afdeling Friesland van de Alzheimerstichting Nederland heeft besloten het aandachtspunt Public Relations als een bestuurstaak te erkennen. Henk Jansen heeft na een snuffelperiode deze plek ingevuld. Ook Belangenbehartiging krijgt meer dan in het verleden bestuurlijke aandacht. Deze taak is ingevuld door Karien Aardema. Hiermee is het aantal bestuursleden gekomen op zeven, onder voorzitterschap van Loek Punt.
Naast genoemd bestuur werken zo'n 85 vrijwilligers in de provincie Friesland voor de Alzheimer stichting, buiten alle collectanten die jaarlijks rondgaan voor Alzheimer Nederland. Friesland kent 7 Alzheimer Cafés die iedere maand een themabijeenkomst houden voor personen en familieleden/mantelzorgers welke te maken hebben met onder meer dementie. De Alzheimer Cafés in de provincie zijn te vinden in Dokkum, Drachten, Franeker, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Wolvega als onderdeel van een landelijk dekkend netwerk. Uniek voor Nederland is het Jungheimer café te Grou dat speciaal bedoeld is voor familieleden en mantelzorgers van jonge Alzheimerpatiënten.
Alzheimer Nederland is de plek waar men terecht kan voor vragen, praktische tips en hulp. De afdeling Friesland organiseert lezingen, neemt deel aan open dagen, beurzen en markten en is mede organisator van de Wereld Alzheimer Dag.
De ziekte Alzheimer zal de komende jaren sterk vermeerderen binnen de provincie is de verwachting. In het werkgebied wonen ruim 646.000 mensen waarvan 10.850 personen lijden aan een vorm van dementie. Als we niets doen, is dit het dubbele in 2040.
Alzheimer Nederland is een stichting met een landelijk bureau in Amersfoort en 51 regionale afdelingen. Zo'n 50 medewerkers en 5500 vrijwilligers van Alzheimer Nederland geven voorlichting over het ziektebeeld, ondersteunen mensen met dementie en hun naasten en behartigen hun belangen. Alzheimer Nederland is volledig afhankelijk van particuliere giften en heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen.

Nadere informatie;
Loek Punt, voorzitter afdeling Friesland van de Alzheimerstichting Nederland.
Telefoon 06 53 39 76 77 E-mail: loekpunt@chello.nl

Persbericht; 19032015/01/HJ Verberg Persbericht


minder weergeven

Stemronde open voor sponsoring [Alzheimer café Heerenveen] door St. Specsavers Steunt

Alzheimer Café Heerenveen maakt kans op een jaar lang financiële steun van Stichting Specsavers Steunt 2017. Vanaf 14 november tot en met 12 december [16.00 uur] moeten ze zoveel mogelijke stemmen vergaren. Alleen het goede doel per winkel met de meeste stemmen wordt een jaar lang gesteund.

Je mag één keer per dag per e-mailadres één stem uitbrengen met maximaal 20 stemmen per IP-adres gedurende genoemde periode. Hierbij is het NIET toegestaan om een IP-adres om de 20 stemmen aan te passen en nieuwe e-mailaccounts aan te maken.

Help een handje mee bij de collecte voor Alzheimer Friesland

Van 7-12 november is het weer landelijke collecteweek voor de stichting Alzheimer Nederland. In deze week gaan duizenden mensen met de bus op pad om er voor te zorgen dat alle activiteiten en belangen van mensen met dementie en hun omgeving door kunnen gaan, daar is geld voor nodig.

Theaterstuk Oma mag ik mijn pop terug

Zondag 2 oktober kwam theater Gnaffel in het Posthuistheater te Heerenveen in actie met het stuk 'Oma mag ik mijn pop terug'. Een theaterstuk voor jong en oud waarin ze laten zien hoe kleindochter Fien omgaat met haar oma die steeds vergeetachtiger wordt. meer weergeven

Op een dag vergeet oma zo veel dat ze moet verhuizen naar een speciaal huis voor vergeetachtige opa's en oma's. Pop mag een nachtje bij haar komen logeren, maar als oma niet meer weet waar ze pop gelaten heeft, moet Fien in actie komen. Een prachtig theaterstuk (waarvan het verhaal ook in het gelijknamige boek te verkrijgen is) dat veel stof oplevert om met elkaar in gesprek te gaan, ja ook om met kinderen in gesprek te gaan over mensen met dementie. Na afloop kwamen oma en mevrouw Pepermuntje nog in de hal om even bij te praten. Bijgaand de foto van oma met de voorzitter van Alzheimer Nederland regio Friesland, Loek Punt.
Oma met de voorzitter van Alzheimer Nederland regio Friesland
minder weergeven

Alzheimer Café NwF op locatie in Sint Annaparochie

Het team Alzheimer Café Noordwest Friesland organiseert deze maand naast haar reguliere bijeenkomst in Franeker [25/10] een bijeenkomst in Sint Annaparochie en wel op donderdagavond 20 oktober. [zie voor meer info de linkerkolom onder Alzheimer Cafés]

10-jarig bestaan Alzheimercafé Drachten

Op 11 april 2006 werd (na Leeuwarden) in Drachten het tweede Alzheimercafé in Friesland opgericht. Een extra feestelijk tintje werd er aan gegeven, omdat het tevens het 100e Alzheimercafé was in Nederland. meer weergeven

Momenteel zijn er 230 Alzheimercafés en enkele theehuizen (daar is de voertaal Turks of Marokkaans). Vanuit de beginperiode zijn een aantal vaste vrijwilligers betrokken geweest; toen er meer bezoekers kwamen is ook het aantal vrijwilligers uitgebreid. Maandelijks mogen we altijd weer veel bezoekers verwelkomen in ons café. Informatie wordt gegeven, lief en leed met elkaar gedeeld, altijd in een gezellige sfeer.

Het 10-jarig bestaan van het Alzheimercafé Drachten is op 10 mei 2016 gevierd in de Lawei. Diverse sponsoren hebben deze feestelijke avond mogelijk gemaakt, we zijn ze daar zeer erkentelijk voor. De prachtige film 'The Notebook' hebben we gezien en daarna was er gelegenheid voor een gezellige nazit. Het was een zeer geslaagde avond.

Het Alzheimercafé in Drachten vindt plaats iedere 2e dinsdag van de maand in @Holdert, Van Knobelsdorffplein 121 in Drachten (behalve in de zomermaanden). Aanvangstijd 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Op dinsdag 13 september 2016 starten we met een nieuw seizoen. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt.minder weergeven

Friesland haalt ruim 86 duizend euro op tijdens collecte

Tijdens de landelijke collecte 'Vergeet niet te geven', begin november vorig jaar, heeft de afdeling Friesland € 86.536 opgehaald. meer weergeven

Een lichte groei ten opzichte van het jaar daarvoor. Volgens Sietske Leistra, collectepromotor Noord-Nederland; "een mooi resultaat". Dank gaat uit naar alle 1587 collectanten en natuurlijk alle gevers.
Dit jaar ook collecteren?; binnenkort kun je je aanmelden. Raadpleeg hiervoor deze site.

minder weergeven

Ooststellingwerf krijgt achtste Alzheimer Café van Friesland

Alzheimer café Oostellingwerf opende haar deuren op woensdag 13 april. Wethouder Engbert van Esch verrichtte de officiële opening. meer weergeven

In het aktiviteitencentrum "De Miente" in Oosterwolde stond een feestelijke opening op het programma met een optreden van theatergroep De Verheldering. De muziek werd deze avond verzorgd door Hans de Liedjesman.
minder weergeven

Alzheimer Café Noordwolde
dinsdag 26 april
Themabijeenkomst; gedragsproblemen & dementie
Spreker(s); mevrouw E. Krist, psycholoog GGZ
Locatie; 't Buurthuus Noordwolde, Mandehof 13, NOORDWOLDE

Alzheimer Café NwF op locatie in Harlingen

Het team Alzheimer Café Noordwest Friesland organiseert deze maand naast haar reguliere bijeenkomst in Franeker [26/4] een bijeenkomst in Harlingen en wel op donderdagavond 14 april.

Samen zingen

Samen zingen op zondagmiddag 20 maart

De eerstvolgende Meezingmiddag staat gepland voor zondag 20 maart. Een week eerder dan gebruikelijk in verband met de Pasen. meer weergeven

Het zogenaamde Geheugenkoor komt bijeen in het Multi Functioneel Centrum [MFC] Eeltje's Hiem aan de Pieter Sipmawei 11 in de wijk Westeinde te Leeuwarden.
Als geheugenproblemen een grote rol spelen in het dagelijks leven blijkt dat mensen liedjes uit hun jeugd vaak nog moeiteloos kunnen zingen. Het is de bedoeling dat mensen samen de meezingmiddag bezoeken; iemand met dementie samen met de partner, een familielid of een mantelzorger. Er is voor iedereen een map met het repertoire en het koor wordt begeleid door een accordeonist. We nodigen u uit om samen te zingen en te genieten van liedjes van vroeger.
Locatie; multifunctioneel centrum Eeltje's Hiem, Pieter Sipmawei 11, LEEUWARDEN
Datum; zondag 20 maart [een week eerder dan gebruikelijk]
Tijd; van 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
Entree; de toegang is gratis, alleen voor de koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Meer informatie; Detty ten Dolle tel. 06 45 70 26 18 of Anneke Koster tel. 06 41 45 57 00

minder weergeven

Alzheimer Café NwF op locatie in Sint Annaparochie

Het team Alzheimer Café Noordwest Friesland organiseert deze maand naast haar reguliere bijeenkomst in Franeker [22/3] een bijeenkomst in Sint Annaparochie en wel op donderdagavond 17 maart. [zie voor meer info de linkerkolom onder Alzheimer Cafés]

Alzheimer Café NwF op locatie in Sint Annaparochie
donderdag 17 maart
Themabijeenkomst; dementie en met elkaar verbonden blijven
meer weergeven
Spreker(s); Karlijn Kwint, geestelijk verzorger
Locatie; zorgcentrum het Bildt "Beuckelaer", Beuckelaerstraat 25, SINT ANNAPAROCHIE
Datum; donderdag 17 maart
Tijd; aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur
Entree; koffie en thee gratis, een gift in onze collectebus stellen wij op prijs
Meer informatie; Arjen Miedema tel. 0517 39 17 02
minder weergeven

Samen zingen

Samen zingen op zondagmiddag 31 januari

Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseert Alzheimer Friesland [meestal] op de laatste zondag van de maand, een Meezingmiddag. De eerstvolgende sessie staat gepland voor zondag 31 januari. meer weergeven

Het zogenaamde Geheugenkoor komt bijeen in het Multi Functioneel Centrum [MFC] Eeltje'sHiem aan de Pieter Sipmawei 11 in de wijk Westeinde te Leeuwarden. Als geheugenproblemen een grote rol spelen in het dagelijks leven blijkt dat mensen liedjes uit hun jeugd vaak nog moeiteloos kunnen zingen. Het is de bedoeling dat mensen samen de meezingmiddag bezoeken; iemand met dementie samen met de partner, een familielid of een mantelzorger. Er is vooriedereen een map met het repertoire en het koor wordt begeleid door een accordeonist. We nodigen u uit om samen te zingen en te genieten van liedjes van vroeger.
Locatie; multifunctioneel centrum Eeltje's Hiem, Pieter Sipmawei 11, LEEUWARDEN
Datum; zondag 31 januari
Tijd; van 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
Entree; de toegang is gratis, alleen voor de koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Meer informatie; Detty ten Dolle tel. 06 45 70 26 18 of Anneke Koster tel. 06 41 45 57 00

minder weergeven

Samen zingen

Samen zingen op zondagmiddag 20 december

Alzheimer Friesland organiseert op zondag 20 december een Meezingmiddag.[Dit is in verband met de feestdagen een week eerder dan de gebruikelijke laatste zondag van de maand.] meer weergeven

Het zogenaamde Geheugenkoor komt bijeen in het Multi Functioneel Centrum [MFC] Eeltje's Hiem aan de Pieter Sipmawei 11 in de wijk Westeinde te Leeuwarden. Als geheugenproblemen een grote rol spelen in het dagelijks leven blijkt dat mensen liedjes uit hun jeugd vaak nog moeiteloos kunnen zingen. Het is de bedoeling dat mensen samen de meezingmiddag bezoeken; iemand met dementie samen met de partner, een familielid of een mantelzorger. Er is vooriedereen een map met het repertoire en het koor wordt begeleid door een pianiste en een accordeonist.

Locatie; multifunctioneel centrum Eeltje's Hiem, Pieter Sipmawei 11, LEEUWARDEN
Datum; zondag 20december
Tijd; van 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
Entree; de toegang is gratis, alleen voor de koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Meer informatie; Anneke Koster tel. 06 41 45 57 00 of Detty ten Dolle tel. 06 45 70 26 18

minder weergeven

Samen zingen

Samen zingen en genieten van liedjes van vroeger

Alzheimer Friesland organiseert op de laatste zondag van de maand een Meezingmiddag. Het zogenaamde Geheugenkoor komt bijeen in het Multi Functioneel Centrum [MFC] Eeltje's Hiem aan de Pieter Sipmawei 11 in de wijk Westeinde te Leeuwarden. meer weergeven

Als geheugenproblemen een grote rol spelen in het dagelijks leven blijkt dat mensen liedjes uit hun jeugd vaak nog moeiteloos kunnen zingen. Het is de bedoeling dat mensen samen de meezingmiddag bezoeken; iemand met dementie samen met de partner, een familielid of een mantelzorger. Er is voor iedereen een map met het repertoire en het koor wordt begeleid door een pianiste en een accordeonist.
Locatie; multifunctioneel centrum Eeltje's Hiem, Pieter Sipmawei 11 LEEUWARDEN
Datum; zondag 29 november
Tijd; van 15.00 uur tot ongeveer 16.30 uur
Entree; de toegang is gratis, alleen voor de koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Meer informatie; Anneke Koster tel. 06 41 45 57 00 of Detty ten Dolle tel. 06 45 70 26 18


minder weergeven

Dementie in de buurt

THEMADAG DEMENTIE IN DE BUURT

Steeds meer mensen krijgen dementie, daardoor komt dementie voor iedereen dichter in de buurt. Mensen met dementie horen erbij in de samenleving. Zij willen nog zoveel mogelijk meedoen, zich waardevol voelen, ertoe doen.
meer weergeven

Begrip en ondersteuning van de buurt kan daarbij helpen. Iedereen kan een bijdrage leveren. Dat begint met meer weten over dementie.
Daarom organiseren Alzheimer Nederland, Ateliers Majeur, De Friese Wouden, Gemeente Heerenveen en Tinz een themadag Dementie in de buurt. Zij presenteren een doorlopend programma, met diverse sprekers, workshops en een uitgebreide informatiemarkt over ondersteuning in de buurt.

U leert meer over praktische oplossingen om het alledaagse leven van mensen met dementie te verbeteren. Hoe kunnen zij langer blijven meedoen en zich nog waardevol en nuttig voelen? U kunt uw ervaringen delen en leren van anderen.
Het is een dag vol informatie, herkenning en inspiratie.
De themadag is op 24 november 2015 tussen 10 en 16 uur in de Rinkelbom, Zwanedrift 2 in Heerenveen. Aanmelden is niet nodig. Iedereen die meer wil weten over dementie is van harte welkom!

LEZINGEN

Lezingen van Evelyn Finnema, lector bij Zorg en Welzijn NHL en C.S. van der Hooft, Geriater Tjongerschans & een panelgesprek onder leiding van Christiaan Meyboom van Alzheimer Nederland.

WORKSHOPS

Muziek, kunst & dans van Ateliers Majeur, Tinz, Meitinker, Proeftuin Dementie en notaris Yvon.

INFO-MARKT

Diverse stand met informatie over alle (zorg)mogelijkheden rondom dementie in Heerenveen.

Kijk voor alle info op: friesewouden.nl/dementieindebuurt
minder weergeven

Poster

Collecte Alzheimer Nederland

De jaarlijkse Alzheimer-collecteweek met de toepasselijke titel "'vergeet niet te geven" is van maandag 9 t/m zaterdag 14 november. In onze provincie gaan 4691 collectanten op pad om geld in te zamelen. Zij zijn van veel waarde voor de Alzheimer stichting. meer weergeven

Friesland maakt deel uit van het landelijk netwerk.
Meer dan dertig jaar wordt er gewerkt aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun omgeving. Friesland kent 7 Alzheimer Cafés die iedere maand een themabijeenkomst organiseren voor familieleden/mantelzorgers die te maken hebben met onder meer dementie. Vrijwilligers geven voorlichting over het ziektebeeld, ondersteunen mensen met dementie en hun naasten en behartigen hun belangen.
Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, behandeling en genezing van dementie. Voor de toekomst zonder deze ziekte is onderzoek noodzakelijk. Daarvoor is veel geld nodig. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften en heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. minder weergeven

Wereld Alzheimer Dag

Friestalig theaterstuk in kader Wereld Alzheimer Dag

Theatergroep De Paupers speelt op maandag 21 september 2015 in Het Posthuis te Heerenveen de Friestalige voorstelling 'Aaltjemeer (nei ús de sondfloed)', een toneelstuk over dementie, mantelzorg en de rol van de overheid in de zorg. meer weergeven

Een indringend, ontroerend, hilarisch, maar ook pijnlijk realistisch stuk, waar het zowel de afgeknepen zorg en mantelzorg als de houding van de overheid betreft. Maak kennis met een gemaalbeheerder, lijdend aan Alzheimer, te midden van langzaam vervagende herinneringen aan zijn dorp en zijn omgeving. En met een door de Parlementaire Enquête Commissie ondervraagde regeringsfunctionaris die zich niets meer kan (of wil) herinneren (acute Alzheimer) van zijn handel en wandel omdat dat schadelijk is voor zijn positie. Ons land anno nu heeft grote vragen, waarop De Paupers een eigenzinnig antwoord geven. Verrassend en absurd omdat de werkelijkheid soms niet te bevatten is. minder weergeven

Twee uur collecteren?

Dat kan tijdens de jaarlijkse Alzheimer-collecteweek van 9 t/m 14 november. Helpt u ons mee? Met twee uur van uw tijd - één keer per jaar - kunt u al van veel waarde zijn voor de jaarlijkse Alzheimer-collecte. meer weergeven

U bepaalt zelf welke dag en op welk tijdstip u collecteert. Interesse? Dan kunt u mailen naar of bellen met de collectepromotor Noord; Sietske Leistra-Grijpstra. s.leistra@alzheimer-nederland.nl tel; 06 57 59 04 16 Dementie treft ons allemaal. De ziekte moet worden gestopt en daarvoor blijft geld nodig.

Vindt u regelen leuk dan is misschien de functie van organisator of coördinator iets voor u. We zijn namelijk op zoek naar organisatoren en coördinatoren in een woonwijk of een gemeente.
Door de diversiteit aan taken loopt de tijdsbesteding uiteen van 5 tot 15 uur gedurende de drie weken rond de collecte, die begin november wordt gehouden. U krijgt ondersteuning en kunt een inwerkbijeenkomst bezoeken. minder weergeven

 

Terug naar de homepage

Team

Het team Friesland bestaat uit een groot aantal vrijwilligers. Buiten alle collectanten die jaarlijks [begin november] rondgaan voor Alzheimer-Nederland werken er zo'n 85 vrijwilligers in de provincie Friesland voor de stichting.

Het bestuur kent 9 leden onder de bezielende leiding van voorzitter Loek Punt.

Secretariaat; Alzheimer Nederland Afdeling Friesland
Hertog van Saxenlaan 29
8801 ER FRANEKER
Telefoon; 06 26 73 64 63
e-mail; friesland@alzheimer-nederland.nl
Internet;
Twitter; twitter

© alzheimer friesland - twitter - disclaimer